उदगीर… इथेच जर्मन बेकरीतल्या स्फोटाचा कट शिजला

पण आता उदगीर जॅकी श्रॉफच्या जन्मगावाप्रमाणेच जर्मन बेकरीतल्या स्फोटाचा कट रचला गेलेलं गाव म्हणूनही ओळखलं जाईल…

Rate this: